Για την συμμετοχή σας σε κάποιο από τα σεμινάρια μας,  συμπληρώσετε ηλεκτρονικά την Αίτηση Συμμετοχής που ακολουθεί:

Αίτηση Συμμετοχής

Με την παρούσα δηλώνω ότι ενημερώθηκα για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής μου στο σεμινάριο της επιλογής μου και επιθυμώ να εγγραφώ σε αυτό.

Ημερομηνία